សេវាកម្ម

យើងមានការលក់មុនពេញលេញនិងក្រុមសេវាបន្ទាប់ពីការលក់។ យើងផ្គត់ផ្គង់បច្ចេកទេសល្អបំផុតជាដំណោះស្រាយតម្រូវការផលិតនេះបើយោងតាមអតិថិជន។ ក្រុមបន្ទាប់ពីការលក់ចំនួន 50 បានបោះជំហានវិស្វករសកលនិងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីការពារផលិតផលរបស់អ្នក។ 

 

4


កម្មវិធី WhatsApp លើបណ្តាញជជែកកំសាន្ត!